Kontakta oss - 0854581660

Särskild företrädare för barn  

Barn som blivit utsatta för brott av en vårdnadshavare eller en anhörig till en vårdnadshavare kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstol. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde.

Den särskilda företrädarens uppgift är dels att ikläda sig vårdnadshavarens ansvar vid handläggning av ärendet, dels att föra talan i barnets ställe under förundersökning och vid en eventuell rättegång för att se till att barnets rättigheter och intressen tillgodoses.

Vi på advokatfirman Thomas Martinsson har den särskilda juridiska kompetens och det engagemang som krävs för att företräda utsatta barn och åtar oss därför den här typen av uppdrag.