Konsumenttvistnämnden

Den 11 januari inrättades Konsumenttvistnämnden hos Advokatsamfundet.

Konsumenttvistnämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om en tvist uppkommer har en konsument rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Mer information om detta finns på advokatsamfundets hemsida.