Kontakta oss - 0854581660

Är du kallad till polisförhör?

Inte sällan upplever den som kallats till förhör att han eller hon inte vet exakt varför denne ska inställa sig till ett förhör. Man kan endast höras i egenskap av misstänkt eller av vittne. Ibland händer det att polisen delger en person som endast kallats för att höras upplysningsvis brottsmisstanke under pågående förhör. Detta kan upplevas mycket obehagligt för den som inte har en försvarare närvarande.

Om Du känner tveksamhet inför en förhörssituation är det bra att Du kontaktar oss före dess att Du inställer dig.