Kontakta oss - 0854581660

Har du utsatts för brott?

Om Du har utsatts för brott kan Du ha rätt till ett målsägandebiträde. Du har i så fall också möjlighet att själv välja vem som ska biträda dig under förundersökningen och vid en eventuell rättegång.

Du begär en jurist genom att uppge juristens namn för polisen, åklagaren eller domstolen. Då kan Du antingen säga något av våra namn eller att någon från advokatfirman Thomas Martinson ska biträda dig. Vi hjälper dig då bland annat med rådgivning, medverkar på förhör, upprättar skadeståndsanspråk och medverkar vid rättegången. Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.