OM BYRÅN

Advokatfirman Thomas Martinson är en av Sveriges ledande advokatbyråer med inriktning på brottmål. Firman grundades av Thomas Martinson 1983 men det har bedrivits advokatverksamhet i våra lokaler på Karlaplan långt innan dess.

Firman är specialiserad på brottmål inklusive eko-mål, men vi åtar oss även ärenden som rör utlänningsrätt, LVU, LVM och LPT.

Om du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. Antingen uppger du för polisen vilken försvarare du önskar eller så kontaktar du oss så ordnar vi så att du får den hjälp du behöver.